Osiedle "Zaułek Wilanowski"

Strona główna


Przedstawiamy osiedle "Zaułek Wilanowski" pięknie położone na tyłach Pałacu Wilanowskiego w otoczeniu Parku Morysin. Osiedle z jednej strony ograniczone jest ulicą Sytą, z drugiej rzeczką Wilanówką o I klasie czystości wód.
Osiedle nasze składa się z 60 domów jednorodzinnych i 9 budynków mieszkalnych MDM położonych na wyodrębnionych działkach. Łączna powierzchnia osiedla wynosi 4 ha.
Oferujemy mieszkania w małych domach mieszkalnych MDM o powierzchni od 42 m2 do 120 m2, domy jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej o powierzchni 216 m2 i domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej o powierzchni 179 m2.  Sprzedajemy również powierzchnię użytkową na parterze i pracownie na poddaszu.
Obecnie realizowany jest II etap inwestycji "Zaułek Wilanowski", I etap inwestycji realizowany był pod nazwą "Ogrody Wilanowskie".
Lokale i obiekty sprzedajemy w zorganizowanym osiedlu, które posiada:
- ogrodzenie zewnętrzne,
- ochronę fizyczną i monitorowanie,
- system dróg, chodników i placów postojowych,
- wodociągi i kanalizację miejską,
- oświetlenie uliczne całego terenu,
- podstawowy handel i usługi,
- strefę wypoczynkowo-rekreacyjną nad rzeką Wilanówką,
- ogrodzenie zewnętrzne każdej posesji, wraz ze śmietnikiem,
- zapewniamy rozwiniętą sieć teletechniczną (telefon, internet, telewizja kablowa).